Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

Sortimentsöversikter

Beställningsunderlag vuxna

Beställningsunderlag barn

Övriga dokument manuella rullstolar


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65
Ann-Catrin Karlsson
Hjälpmedelskonsulent
E-post: annkatrin.carlsson@vll.se
Telefon: 090-785 74 44
Jan-Erik Björnberg
Hjälpmedelskonsulent
E-post: janerik.bjornberg@vll.se
Telefon: 090-785 73 94