Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

OBS! Beställningsunderlagen och sortimentsöversikterna för manuella rullstolar är nu uppdaterade. De har fått en ny struktur! Se här för mer information kring det nya utseendet. 

 

Sortimentsöversikter

 

Beställningsunderlag vuxna

Utgående modeller vuxna

Rea azalea
Cross 1 samt Cross 1 XL
Rea Azalea samt Assist flex 2 

  • Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedeleskonsulent för beställning.
  • Twin med vårdarbroms: HMV artikelnummer finns i sortimentsöversikt "Manuella rullstolar för vuxna".

 

Beställningsunderlag barn

Övriga dokument manuella rullstolar


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65
Ann-Catrin Karlsson
Hjälpmedelskonsulent
E-post: annkatrin.carlsson@vll.se
Telefon: 090-785 74 44
Jenny Bergström
Hjälpmedelskonsulent
E-post: jenny.m.bergstrom@vll.se
Telefon: 090-785 74 68