Hjälpmedelshandbok

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Kommande förändringar av hjälpmedelsprocessen: Landstinget och länets samtliga kommuner har antagit en Hjälpmedelsstrategi som ska ersätta Hjälpmedelspolicyn. För att innehållet i strategin ska kunna tillämpas konkret, krävs att ny beslutsorganisation kommer på plats. Den frågan ligger hos Region Västerbotten. I den nya organisationen kommer regelverk och praxis att utformas. I väntan på tillämpningen av hjälpmedelsstrategin hanteras hjälpmedelsärenden fortsatt utifrån tidigare hjälpmedelspolicy och handbok. 

Hjälpmedelshandboken (egen webbplats)

Hjälpmedelspolicy
Prioriteringar för hjälpmedel
Matris för behovsbedömning

Ansökan om förskrivningsrätt

Kunskap om hjälpmedelshandboken är obligatorisk för att få förskrivningsrätt i Västerbotten. Det är verksamhetschef eller motsvarande som beslutar om förskrivningsrätt.

Denna blankett kan användas, om ni bestämt så inom din verksamhet, den ska inte skickas in till HMV:
Blankett för ansökan om förskrivningsrätt 

Behörighet att beställa i Sesam är inte detsamma som förskrivningsrätt. Information om behörighet i Sesam hittar du på sidan  Sesamdokument


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65