Blankettstället

På den här sida hittar du allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter kring t.ex. hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning

Beställning av hjälpmedel 

När det inte går att beställa i webSesam:

Hjälpmedelsbeställning - till brukare
Förrådsbeställning - till eget förråd

Underlag för utprovningsstöd

Webblankett skickas in direkt via hemsidan.
Här hittar du en steg för steg-beskrivning av vad du som förskrivare ska göra, och vilka blanketter du ska skicka in.
För "Matris för behovsbedömning", se Hjälpmedelshandbok.

Bilagor till "Underlag för utprovningsstöd"
Bilaga eldrivna rullstolar
Blanketten bifogas till utprovningsstöd i webSesam.
Skriftlig manual för hur du bifogar fil till arbetsorder.
Videoexempel för hur du bifogar fil till arbetsorder.

Bilaga sittproblematik
Mailas in till hmv.blankett@vll.se

Specialanpassning

Se rutin Specialanpassning 
Anvisning för specialanpassad produkt 

Avvikelse/reklamation

Se rutin Avvikelse och reklamation 
Följesedel avvikelse/reklamation 

Flytt till och från vårt län

Se rutin Hjälpmedelshandboken 
Vid flytt till vårt län (bilaga 1) 
Vid flytt från vårt län (bilaga 2)

Övriga blanketter

Vägg- och takmonterade hjälpmedel - intyg från fastighetsägare 
Ansvarsfördelning vid anskaffande av hjälpmedel 
Medicinskt underlag eldriven rullstol, se Förflyttning - eldrivna rullstolar
Lån av sondpump/nutritionspump från sjukhus

För "Rutiner för förskrivare av nutritionspump", se Hjälpmedelssortiment -> Behandling.

Äldre dokument

OBS! Nedanstående dokument ska inte längre skickas in till Hjälpmedel Västerbotten. Dessa ligger endast kvar på vår hemsida för er som själva vill använda dem i era verksamheter.
Särskilt hjälpmedelsbeslut 


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65