Blankettstället

På den här sida hittar du allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter kring t.ex. hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning

Ansökan om hjälpmedel

Ansökningsblankett för de verksamheter som bestämt att den ska användas för beslut om hjälpmedel t.ex. utanför sortiment:
Särskilt hjälpmedelsbeslut 

Beställning av hjälpmedel 

När det inte går att beställa i webSesam:

Hjälpmedelsbeställning - till brukare
Förrådsbeställning - till eget förråd

Konsultationsunderlag

Konsultationsunderlag 
Konsultationsunderlag vid svår sittproblematik

Specialanpassning

Se rutin Specialanpassning 
Anvisning för specialanpassad produkt 
(anvisning görs i första hand i webSesam)

Avvikelse/reklamation

Se rutin Avvikelse och reklamation 
Följesedel avvikelse/reklamation 

Flytt till och från vårt län

Se rutin Hjälpmedelshandboken 
Vid flytt till vårt län (bilaga 1) 
Vid flytt från vårt län (bilaga 2)

Övriga blanketter

Vägg- och takmonterade hjälpmedel - intyg från fastighetsägare 
Ansvarsfördelning vid anskaffande av hjälpmedel 
Medicinskt underlag eldriven rullstol, se Förflyttning - eldrivna rullstolar
Blankett för lån av sondpump/nutritionspump från sjukhus

För "Rutiner för förskrivare av nutritionspump", se Hjälpmedelssortiment -> Behandling.


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65