Blankettstället

På den här sida hittar du allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter kring t.ex. hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning

Beställning av hjälpmedel 

När det inte går att beställa i webSesam:

Hjälpmedelsbeställning - till brukare
Förrådsbeställning - till eget förråd

Underlag för utprovningsstöd

Underlag för utprovningsstöd
Webblanket, skickas in direkt via hemsidan.
För "Matris för behovsbedömning", se Hjälpmedelshandbok.

Bilagor till "Underlag för utprovningsstöd"
OBS! I samband med att du skickar in någon av nedanstående två bilagor måste arbetsorder - utprovningsstöd registreras i webSesam. Du måste även skicka in webblanketten "Underlag för utprovningsstöd" innan du skickar in bilagan.

Eldrivna rullstolar
Finns under rubriken Blanketter via länken ovan.
Blanketten bifogas till arbetsorder - utprovningsstöd i webSesam.
Manual för hur du bifogar fil till arbetsorder finns HÄR.

Sittproblematik
Mailas in till hmv.blankett@vll.se

Specialanpassning

Se rutin Specialanpassning 
Anvisning för specialanpassad produkt 
(anvisning görs i första hand i webSesam)

Avvikelse/reklamation

Se rutin Avvikelse och reklamation 
Följesedel avvikelse/reklamation 

Flytt till och från vårt län

Se rutin Hjälpmedelshandboken 
Vid flytt till vårt län (bilaga 1) 
Vid flytt från vårt län (bilaga 2)

Övriga blanketter

Vägg- och takmonterade hjälpmedel - intyg från fastighetsägare 
Ansvarsfördelning vid anskaffande av hjälpmedel 
Medicinskt underlag eldriven rullstol, se Förflyttning - eldrivna rullstolar
Blankett för lån av sondpump/nutritionspump från sjukhus

För "Rutiner för förskrivare av nutritionspump", se Hjälpmedelssortiment -> Behandling.

Äldre dokument

OBS! Nedanstående dokument ska inte längre skickas in till Hjälpmedel Västerbotten. Dessa ligger endast kvar på vår hemsida för er som själva vill använda dem i era verksamheter.
Särskilt hjälpmedelsbeslut 


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65