Avvikelse och reklamation

Om du upptäcker något fel, brist eller dröjsmål på ett hjälpmedel eller en tjänst som Hjälpmedel Västerbotten har levererat eller äger ska du anmäla avvikelse, reklamation eller beställa reparation.

Anmälare som inte använder webSesam ringer kundtjänst, telefon 090-785 93 65, för registrering av avvikelse/reklamation.

Några kom ihåg

 • Det är viktigt att du anmäler felet så fort det upptäcks. Mer information i manualen "Avvikelse_reklamation"  
 • Fäst ifylld Följesedel avvikelse/reklamation  (och det avvikelsenummer du fått vid registrering i webSesam) på hjälpmedlet som du skickar in. Följesedeln finns i  Blankettstället
 • Reklamation görs när fel/brist på vara eller tjänst upptäcks, inom 3 månader på hyresprodukt, inom 12 månader på en försäljningsprodukt. 
   - Ersättningsprodukt skall beställas på nytt i webSesam, om inte reparation är att föredra. Ingen begäran om ny produkt skall ske via reklamationen.
   - Trasig/felaktig produkt skickas, märkt med följesedel, till Hjälpmedel Västerbotten för teknisk utredning.
   - Hyreshjälpmedel avregistreras från brukare vid ankomst till HMV. 
   - Försäljningshjälpmedel krediteras då teknisk utredning konstaterat att det handlar om produktfel.
   - HMV bevakar alltid om reklamationen skall återföras till leverantören.
   - Vid fel i leverans skrivs avvikelse i webSesam. Kontakta kundtjänst som hjälper till att åtgärda felet. 
      
 • Arbetsorder reparation görs när fel/brist på vara eller tjänst upptäcks efter 3 månader från leverans. 
   - HMV bevakar alltid om reparationen skall återföras till leverantören som reklamation.
   
 • Avvikelse skall göras då skada på person har eller kunde ha inträffat vid användning av hjälpmedel från Hjälpmedel Västerbotten. 
   - Anmälan görs alltid i webSesam. 
   - Hjälpmedlet ska alltid skickas, märkt med följesedel, till Hjälpmedel Västerbotten för teknisk utredning.
   - Ange om anmälan till Läkemedelsverket och tillverkare gjorts/kommer att göras! 
   - Ingen begäran om ny produkt eller åtgärd skall ske via avvikelseanmälan.
   

Du kan följa hur din anmälan handläggs i webSesam och du får svar när utredning gjorts. När en anmälan avslutas får du ett meddelande i webSesam.

Vi uppmanar er att anmäla fel och brister på levererade varor och tjänster så att Hjälpmedel Västerbotten kan förbättra sin verksamhet.


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65