Sammanfattning från regionstyrelsen den 8 januari

Idag höll regionstyrelsen i Region Västerbotten sitt första sammanträde. Bland beslutsärendena fanns bland annat folkhälsobidrag till frivilligorganisationer. Totalt fördelas 1,5 miljoner kronor till olika insatser med syfte att främja folkhälsan i länet.

Sammanfattning av regionstyrelsens beslut

Sammanfattning (pdf, öppnas i nytt fönster)

För protokoll och handlingar

meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-01-08

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Tillbaka till nyhetslistan