Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 19 juni

Landstingsfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Läs en sammanfattning av de beslut som fattades.