Ny livsstil gav lägre kolesterol och minskad hjärtdöd

Hälsoupplysning och vård på lika villkor är ett mål för landstinget men jämlik hälsa kräver stora insatser. Därför är minskningen av kolesterolnivåerna i länet en stor framgång.

Låg- och högutbildade kvinnor har lika lågt kolesterol och nivåerna hos personer med fetma är de samma som hos normalviktiga. Förbättringen syns mest hos dem som har mest att vinna. Om det pratar statistiker Marie Eriksson vid tisdagens Lärande lunch i Umeå. 

Den Lärande lunchen hålls på Frälsningsarmén, snett emot Sagateatern, på Kungsgatan 47 B i centrala Umeå. Föredraget startar kl. 12.15 och pågår i 20 minuter. Efteråt finns det tid för frågor.

Kan du inte komma? Det ordnar sig ändå. Alla lunchföredrag i Umeå spelas nämligen in, så efter några dagar kan du både se och höra dem här på landstingets webbplats.

Lärande luncher i Umeå 

De populära lunchföredragen startade i Umeå hösten 2007 och är ett samarbete mellan landstinget och den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Tillbaka till nyhetslistan