Lättsamt om tung forskning

Tung forskning på ett lättsamt sätt. På lördag ger universitetets årshögtid oss chansen att få nyheter i forskningsfronten begripligt förklarade.

Högtiden är en klassiker med 34 spännande föredrag, installation av professorer, pristagare och hedersdoktorer. Föredragen hålls på universitetet med ett undantag, när Denis Mukwege, kandidat till Nobels fredspris, pratar i Väven om vägen till fred.

På det medicinska området handlar det bland annat om de nya professorerna, där David Edvardsson föreläser om personcentrerad vård och hälsofrämjande livsmiljöer för äldre, Anneli Ivarsson om celiaki, folkhälsa och välfärd, Elisabeth Nylander om klamydia och annan forskning med betydelse i vardagen, Miguel San Sebastian om inkomst och hälsa i Västerbotten, Erik Rosendahl, om vikten av att träna som en olympier på äldreboenden och Gauti Jòhannesson om den smygande folksjukdomen glaukom.

Det finns också föredrag om behandling mot aggressiv spridning av cancer, om humant papillomvirus betydelse för cancer i hals och huvud och om implantat. Dessutom berättar Åke Forsberg och Fredrik Almqvist var för sig om kampen mot antibiotikaresistens.

Program, årshögtiden vid Umeå universitet 2016

Tillbaka till nyhetslistan