Kontakta Laboratoriemedicin

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin

Ewa Lassén
090-785 37 27

Biträdande verksamhetschef

Helena Lindholm
090-785 85 98

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Klinisk genetik

Avdelningschef

Katarina Wallström
090-785 39 93

Medicinsk chef

Magnus Burstedt
090-785 28 58

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

Avdelningschef

Helena Lindholm
090-785 85 98

Medicinsk chef

Ewa Lassén
090-785 37 27

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Klinisk kemi

Avdelningschef

Eva Hedström
070-347 92 25

Medicinsk chef

Kurt Karlsson
090-785 12 72

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Ewa Arnlund
090-785 28 27

Medicinsk chef

Urban Kumlin
090-785 13 47

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Klinisk patologi

Avdelningschef

Maria Näslund
090-785 32 21

Medicinsk chef

Charlotta Andersson
090-785 28 13

Sektionschef Östersund

Anna-Karin Jonsson
070-614 60 42

E-post
laboratoriemedicin@vll.se

Vårdhygien

Chef Vårdhygien,
Hygienöverläkare

Anders Johansson
090-785 17 32

Hygienläkare

Maria Marklund
070-291 66 12

Andreas Winroth (deltid)
090-785 87 86

Hygienassistenter

Carina Karlsson
090-785 12 68

Margareta Wendel
090-785 12 68

Ulrica Valtersson
090-785 12 68 

Linda Nordin (föräldraledig)
090-785 12 68

Kvalitetskonsulent

Stefan Dannelöv
090-785 11 97

Sekreterare

Sally Molin
090-785 12 86

Postadress
Vårdhygien
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Besöksadress
Byggnad 6B, målpunkt R, bottenvåning

Hygiensjuksköterskor Umeå

Anna Dahlberg
090-785 11 27

Monica Eneslätt
090-785 23 67

Maria Grimfelt
090-785 68 99

Mari Stenlund
090-785 99 48

Postadress
Vårdhygien
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Besöksadress
Byggnad 6B, målpunkt R, bottenvåning

Hygiensjuksköterskor Skellefteå

Lena Lindberg
0910-77 06 55

Marianne Östlund
0910-77 06 86

Postadress
Vårdhygien
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Besöksadress
Byggnad 120, Plan 3, Skellefteå lasarett

Hygiensjuksköterska Lycksele

Tillfälligt vakant. Kontakta hygiensjuksköterska i Umeå.

Postadress
Vårdhygien
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele

Besöksadress
Plan 3, Lycksele lasarett