Kontakta klinisk mikrobiologi

Sekretariatet

090-785 11 25
Vardagar 7.30-16.15 lunch 11.30-12.30 (brevlåda)
Fax: 090-12 15 52

Jour för mikrobiologiska frågor

Bakteriologi
Läkare

Dagtid vardagar kl 8-12 och 13-17 - Läkare kan nås på dagsökare 95138
Vardagar kl 17-21 och helg kl 8-21 - Jourläkare nås via sjukhusväxeln 090-785 00 00

BMA
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för bakteriologiska frågor:
Lördag 7-14 och Söndag 8-13, telefon 090-785 11 29

Virologi
Läkare

Dagtid vardagar kl 8-12 och 13-17 - Läkare kan nås på dagsökare 070-348 33 14
Vardagar kl 17-8 och helg kl 8-8 - Jourläkare nås via sjukhusväxeln 090-785 00 00

BMA
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för virologiska frågor:
Lördag 10.00-13.00, telefon 070-252 89 06

Sektionschef Serologi och sekretariat

Eva Alberg
eva.alberg@vll.se
090-785 13 06

Sektionschef Molekylärdiagnostik

Carina Karlsson
carina.karlsson@vll.se
090-785 13 13

Sektionschef Odling, substrat och provhantering

Catharina Lundgren
catharina.lundgren@vll.se
090-785 11 39

Kvalitetssamordnare

Gunnel Ragnarsson
gunnel.ragnarsson@vll.se
090-785 11 96

Avdelningschef

Ewa Arnlund
ewa.arnlund@vll.se
090-785 28 27

Tf Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

Besöksadress

Målpunkt R02, byggnad 6B bottenvåning (sekretariat och läkare), 6C bottenvåning (odling och provhantering), 6C/6D våning -1 (TBK, serologi, läkare)
Målpunkt J, byggnad 6G/6F, bottenvåning och våning -1 (molekylär mikrobiologi och blodsmitta)

Postadress

Klinisk mikrobiologi, laboratoriemedicin
Målpunkt R02
Norrlands Universitetssjukhus
90185 UMEÅ

Ledning Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Ewa Arnlund
090-785 28 27

Tf Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

E-post
laboratoriemedicin@vll.se