Kontakta klinisk mikrobiologi

Sekretariatet

090-785 11 25
Vardagar 07.30-17.00 lunch 11.30-12.30 (brevlåda)
Fax: 090-12 15 52

Jour för mikrobiologiska frågor

Bakteriologi

Dagtid vardagar kl 08.00-12.00 och 13.00-17.00 - Läkare kan nås på dagsökare 95138
Vardagar kl 17.00-21.00 och helg kl 08.00-21.00 - Jourläkare nås via sjukhusväxeln 090-785 00 00

Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för bakteriologiska frågor:
Lördag 07.30-14.00 och Söndag 08.00-13.00, telefon 090-785 11 25

Virologi

Dagtid vardagar kl 08.00-12.00 och 13.00-17.00 - Läkare kan nås på dagsökare 51305
Vardagar kl 17.00-08.00 och helg kl 08.00-08.00 - Jourläkare nås via sjukhusväxeln 090-785 00 00

Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för virologiska frågor:
Lördag 10.00-13.00, telefon 070-252 89 06

Sektionschef Serologi och sekretariat

Eva Alberg
090-785 13 06

Sektionschef Molekylärdiagnostik

Carina Karlsson
090-785 13 13

Sektionschef Odling, substrat och provhantering

Catharina Lundgren
090-785 11 39

Kvalitetssamordnare

Gunnel Ragnarsson
090-785 11 96

Avdelningschef

Ewa Arnlund
090-785 28 27

Tf Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

Besöksadress

Målpunkt R, byggnad 6B bottenvåning (sekretariat och läkare), 6C bottenvåning (odling och provhantering), 6C/6D våning -1 (TBK, serologi, läkare)
Målpunkt J, byggnad 6G/6F, bottenvåning och våning -1 (molekylär mikrobiologi och blodsmitta)

Postadress

Klinisk mikrobiologi, laboratoriemedicin
Målpunkt R
Norrlands Universitetssjukhus
90185 UMEÅ

Ledning Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Ewa Arnlund
090-785 28 27

Tf Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

E-post
laboratoriemedicin@vll.se