Kontakta Folkhälsoenheten

Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar på Folkhälsoenheten. Det kan vara frågor eller funderingar om folkhälsoarbetet i länet, hur hälsoläget ser ut eller andra tips och idéer.


Kontakt

Maria Falck
enhetschef
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93
Anna Rosén
Överläkare, interventionskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post: vhu@vll.se
Anneli Ivarsson
barnläkare, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
E-post: anneli.ivarsson@vll.se
Telefon: 090-785 33 44
Carina Gustafsson
Hälsoutvecklare, sjuksköterska, koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post: vhu@vll.se
Mobil: 072-220 90 09
Eva Eurenius
hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
E-post: eva.eurenius@vll.se
Telefon: 070-680 59 64
Cecilia Edström
hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post: cecilia.edstrom@vll.se
Mobil: 070-270 04 52
Cecilia Hellberg
hälsoutvecklare, dietist
E-post: cecilia.hellberg@vll.se
Telefon: 0910-77 05 86
Eva-Britt Carlsten
hälsoutvecklare
E-post: evabritt.carlsten@vll.se
Mobil: 076-789 72 10
Helena Gard
hälsoutvecklare
E-post: helena.gard@vll.se
Mobil: 070-379 70 25
Jenni Bark
hälsoutvecklare, biomedicinsk analytiker
E-post: jenni.bark@vll.se
Telefon: 0910-77 18 50, 070-947 18 50
Kristina Lindvall
förste forskningsassistent, medicine doktor i folkhälsovetenskap, dietist
E-post: kristina.lindvall@umu.se
Telefon: 090-785 27 43
Lars Weinehall
överläkare, professor i allmänmedicin och epidemiologi
E-post: lars.weinehall@umu.se
Telefon: 090-786 52 28, 090-785 29 31
Lena Sjöquist Andersson
hälsoutvecklare, beteendevetare
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se
Telefon: 090-785 74 81
Lina Tjärnström
hälsoutvecklare, hälsopedagog
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se
Telefon: 0910-77 05 86
Margareta Norberg
distriktsläkare, medicine doktor i allmänmedicin och epidemiologi, docent
E-post: margareta.norberg@umu.se
Telefon: 090-785 33 47
Maria Stefansson
hälsoutvecklare
E-post: maria.stefansson@vll.se
Marine Sturesson
verksamhetsutvecklare, medicine doktor i arbetsterapi
E-post: marine.sturesson@vll.se
Telefon: 090-7857194
Mona Wennberg
hälsoutvecklare
E-post: mona.wennberg@vll.se
Telefon: 090-785 71 94
Sofia Elwér
jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post: sofia.elwer@vll.se
Mobil: 070-5248365
Urban Janlert
epidemiolog, professor i folkhälsovetenskap
E-post: urban.janlert@umu.se
Telefon: 090-785 71 90
Ywonne Wiklund
hälsoutvecklare
E-post: ywonne.wiklund@vll.se
Telefon: 090-785 73 91