Hanteringen av läkemedel kartläggs

Förstudien ”Framtidens läkemedelshantering” tittar på hur farmaceutisk kunskap kan användas i vården. Ett sätt att kartlägga hanteringen på en vårdavdelning var att filma ett läkemedelsrum under ett dygn.

Läkemedelsrum IVA Skellefteå
En intervju- och observationsstudie visade att personalen tillbringade mycket tid i läkemedelsrummet.
Foto: Andreas Nilsson

Läkemedelsenheten vid Läkemedelscentrum Västerbotten har tittat på hur farmaceuter kan underlätta hanteringen av läkemedel och samtidigt vara ett stöd och en resurs för annan vårdpersonal.

Mycket tid i rummet

Med hjälp av staben för verksamhetsutveckling gjordes en intervju- och observationsstudie på sex avdelningar på sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Läkemedelsansvariga, avdelnings- och verksamhetschefer samt läkare berättade om både behov och problem med hanteringen.

– Intervjuerna och filmningen gjorde det tydligt att personalen tillbringade mycket tid i läkemedelsrummet, främst med att göra iordning läkemedelsdoser, låna läkemedel mellan avdelningar och skriva ut etiketter, förklarar Lisa Selberg, sjuksköterska vid Läkemedelscentrum.

Film under ett dygn

En kamera sattes upp i läkemedelsrummen vid två avdelningar på Norrlands universitetssjukhus, för att under 24 timmar filma allt som hände.

En analys av filmerna visade när och under hur lång tid sjuksköterskorna befann sig i läkemedelsrummet och vad som skedde där.

Analys av läkemedelshantering

Analysen visar bland annat på genomsnittstiden för att utföra olika moment i läkemedelsrummet. Illustration: Julia Stuxgren

– Analysen visade också på en del arbetsmiljöproblem. Till exempel var rummen inte tillräckligt stora, personalen måste logga in på datorerna fler gånger, närhet till skrivare saknades och det fanns inga höj- och sänkbara bord, säger Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg vid Läkemedelscentrum.

Säkrare hantering

Nu har förstudien presenterats i läkemedelsrådet, som leder och styr läkemedelsrelaterade processer inom landstinget. Med bland annat förstudien som grund tittar man på hur läkemedelshantering i framtiden ska utformas för att bli både effektivare och säkrare. Till exempel kan helt nya lokaler för sjukhusapotek med bland annat dosproduktion, vara aktuellt.

– Det behövs och efterfrågas farmaceutiska resurser i sjukvården och med hjälp av förstudien kan vi ta reda på hur det kan lösas, säger Yvonne Nilsson.

Tillbaka till nyhetslistan