Forskning kring flygtransporter

Flygläkarjourens forskning vid Norrlands universitetssjukhus är kopplad till de olika problem som kan uppstå under flygning.

Flygambulansbåren är specialkonstruerad
En specialutvecklad intensivvårdsbår gör att patienterna kan vårdas i en obruten kedja.

Problemen kan handla om hur luft som är instängd innanför skallbenet eller i lungsäcken expanderar på hög höjd eller om utrustning som håller lungblåsor utspända och välventilerade vid flygning.

Ett annat forskningsområde är hälsoekonomi, om att välja det transportsätt som är säkrast och mest kostnadseffektivt. 

Forskar på tryck i skallen, ljud och vibrationer

Flygläkarjouren startar också ett nytt projekt i samarbete med neurokirurgin, bild- och funktionsmedicin och medicinsk teknik, MT-FoU, vid Norrlands universitetssjukhus. Vi forskar kring hur trycket i skallen riskerar att öka hos en patient som genomgått en neurokirurgisk operation. Vi studerar hur trycket ska övervakas och hanteras under flygtransport till mottagande sjukhus. 

Neonatala transportteamet forskar bland annat kring riskbedömning och effekten av ljud och vibrationer på barnen. Tillsammans med universiteten i Lund och Uppsala har vi också projekt om exempelvis transporter med kängurusele. Teamet ingår i Svenskt nationellt kvalitetsregister och Barnläkarföreningens neonatala sektion. 


Kontakt

Helge Brändström
Överläkare, medicinsk chef för Flygläkarjouren
E-post: helge.brandstrom@vll.se
Telefon: 090-785 38 58
Mobil: 070-319 07 95