Företagshälsan

Landstinget har en intern företagshälsa som är till för dig som anställd inom Västerbottens läns landsting. Företagshälsan arbetar med allt som rör din arbetsmiljö.

Arbetsglädje och hälsa är avgörande för att uppnå kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Vi arbetar med allt som rör arbetsmiljön; ergonomi, hälsokontroller, konflikthantering, riskbruk, beroende, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering samt utbildningar. Vårt arbete ger en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Företagshälsan fokuserar på att

  • Främja hälsa: identifiera och utveckla det friska
  • Förebygga ohälsa: identifiera och förhindra det som kan leda till ohälsa
  • Rehabilitera: identifiera och lyfta fram de faktorer som möjliggör återgång i arbete.

Företagshälsan är bemannad med följande kompetenser inom arbetsmiljöområdet: läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/ergonomer, socionomer, psykologer och vårdadministratör. Det finns en arbetsmiljöingenjör upphandlad via ramavtal med Feelgood och Previa. Friskvårdssekreterarna på landstingets personalklubbar i länet ingår i Företagshälsans bemanning. Vi arbetar i team för att uppnå bästa resultat och nytta.

Kontakta oss

Lycksele

Lycksele lasarett
921 82 Lycksele
0950-397 35, företagssköterska

Skellefteå

Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå
0910-77 06 30, företagssköterska

Umeå

Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
090-785 70 56, företagssköterska
090-785 70 58, företagssköterska
090-785 70 50, vårdadministratör


Kontakt

Jens Wahlström
Verksamhetschef
E-post: jens.wahlstrom@vll.se
Telefon: 090-785 37 76