Marcus Karlsson

FoU - Marcus Karlsson
Jag har arbetat främst med forskning och forskningsstöd inom området hjärtfrekvensvariabilitet. Förutom forsknings så deltar jag i små och stora utvecklingsprojekt. Min examen är civ.ing. i Teknisk fysik -01.

Kontakt
Telefon: 090-785 4135
E-post  : Marcus.Karlsson@vll.se