Publikationer

Den vetenskapliga utvecklingen inom MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus håller hög fart. Under 2017 publicerade avdelningen inte mindre än 22 artiklar i internationella tidskrifter.