Central katastrofledning

Ordförande (landstingsråd)
Peter Olofsson (S)

Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

1:e vice ordförande (landstingsråd)
Nicklas Sandström (M)

Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

2:e vice ordförande (landstingsråd)
Liselotte Olsson (V)

Kontaktuppgifter till Liselott Olsson