Provinsamling – tjänster och prislista

Biobanken norr tillhandahåller service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring till uttag av prov.

Vill du ha information om Biobanken norrs uppdrag och verksamhet, tjänster och service går det bra att kontakta oss. Vi berättar vad vi kan hjälpa till med för att stödja och främja medicinsk forskning och utveckling. Vi besvarar även vad biobanksfrågor innebär rent konkret ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Vi ger kostnadsfri rådgivning ur biobanksperspektiv både för forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård och behandling. Inför nya forskningsprojekt och nyinsamling av biobanksprov kan vi ge råd och stöd i praktiska och logistiska frågor som provhantering, rör, etiketter och frysar.

Ett LIMS, Laboratory Information Management System, nyttjas för att säkerställa full spårbarhet på prov och tillhörande information.

För mer information är du välkommen att kontakta oss

Aktuell prislista för våra tjänster

 


Kontakt

Jenny Åkerblom
Avdelningschef
E-post: jenny.akerblom@vll.se
Telefon: 090-785 15 29
Kerstin Enquist Olsson
Biobankskoordinator
E-post: kerstin.enquist@vll.se
Telefon: 090-785 15 93