Behandling av plexus brachialisskador

Skador på plexus brachialis, armens nervfläta, är den mest omfattande nervskada en människa kan drabbas av utanför hjärna och ryggrad. Behandlingen är ett profilområde vid Norrlands universitetssjukhus, där vi också har rikssjukvård med ansvar för alla patienter i landet.

Plexus brachialis är armens nervfläta

Skadorna i armen påverkar kraftigt både rörelse och känsel och att operera patienterna och försöka återställa deras funktioner kräver stor kunskap. 

Nus ansvarar för rikssjukvård

Rikssjukvård handlar om att säkerställa hög kvalitet i behandling, forskning och utveckling. Den höga kompetensen inom handkirurgin i Umeå är skälet till att vi tillsammans med Södersjukhuset i Stockholm fått det prestigefyllda ansvaret att behandla alla patienter med denna typ av skador i Sverige. 

Sedan många år har vi ett ansvar för patienterna vid Skånes universitetssjukhus men vi har också ett nära samarbete både kliniskt och vetenskapligt med sjukhus i England, Skottland och Norge. Patienterna är få och vi tar alla tillfällen att vidga vår erfarenhet och på så vis fortsätta att leda utvecklingen. 

Hur vanliga plexusskador vet man inte, men beräkningar visar att cirka 1 procent av patienter som råkat ut för så kallade multitrauman har sådana problem och att de utgör cirka 9 procent av alla nervskador utanför hjärna och ryggrad. 

Plexus brachialisskador, rikssjukvård vid Norrlands universitetssjukhus


Kontakt

Mikael Wiberg
Forsknings- och utbildningsdirektör, professor i handkirurgi
E-post: mikael.wiberg@vll.se
Telefon: 070-576 06 52