Samverkansnämnden

Samverkansnämnden har ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård att bereda motioner i frågor som rör hälsoläget bland befolkningen.

Nämnden ansvarar även för samråd med olika nationella minoritetsgrupper och fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna. Nämnden har 6 ledamöter. 

Ordförande
Harriet Hedlund (S)

Kontaktuppgifter till Harriet Hedlund

1:e vice ordförande
Liv Granbom (M)

Kontaktuppgifter till Liv Granbom

 


Kontakt

Ann-Sofi Grenholm
Utredare
E-post: annsofi.grenholm@vll.se
Telefon: 090-785 70 78