Samverkansnämnden

Samverkansnämnden har ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård att bereda motioner i frågor som rör hälsoläget bland befolkningen.

Nämnden ansvarar även för samråd med olika nationella minoritetsgrupper och fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna. Nämnden har 6 ledamöter. 

Marita Fransson

Ordförande
Marita Fransson (S)

Kontaktuppgifter till Marita Fransson

Roland Sjögren

1:e vice ordförande
Roland Sjögren (KD)

Kontaktuppgifter till Roland Sjögren


Kontakt

Anne-Lie Bygden
Utredare
E-post: annelie.bygden@vll.se
Telefon: 0950 - 39465