Umeåregionen

Huvuduppgiften för Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen är att som företrädare för befolkningen bedöma hälsoläget och behovet av hälso- och sjukvård och tandvård i Umeåregionen, samt bedöma hur behoven tillgodoses.

Nämnden ska också bedöma möjligheterna att förebygga att behov uppstår. Med dessa bedömningar som utgångspunkt lämnar nämnden underlag till landstingsfullmäktige innan fullmäktige fattar beslut om landstingsplan och andra styrande dokument. Nämnden har 9 ledamöter.

Nämndens presidium består av tre personer, som även utgör arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

Ordförande
Harriet Hedlund (S)

Kontaktuppgifter till Harriet Hedlund

1:e vice ordförande
Liv Granbom (M)

Kontaktuppgifter till Liv Granbom

2:e vice ordförande
Alireza Mosahafi (MP)

Kontaktuppgifter till Alireza Mosahafi


Kontakt

Ann-Sofi Grenholm
Utredare
E-post: annsofi.grenholm@vll.se
Telefon: 090-785 70 78