Visionsdag i Lycksele

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland tillsammans med Nämnden för funktionshinder och habilitering anordnar årligen en Visionsdag i Lycksele. Den riktar sig till föreningar, privatpersoner och yrkesverksamma. Visiondagen 2018 är planerad till september månad. Mer information om program och datum kommer under våren. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Anne-Lie Bygdén på telefon 0950-394 65 eller via e-post: annelie.bygden@vll.se