Södra Lappland

Huvuduppgiften för nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland är att som företrädare för befolkningen bedöma hälsoläget och behovet av hälso- och sjukvård och tandvård i södra Lappland, samt bedöma hur behoven tillgodoses.

Nämnden ska också bedöma möjligheterna att förebygga att behov uppstår. Med dessa bedömningar som utgångspunkt lämnar nämnden underlag till landstingsfullmäktige innan fullmäktige fattar beslut om landstingsplan och andra styrande dokument. Nämnden har 9 ledamöter.

Nämndens presidium består av tre personer, som även utgör arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

Ordförande
Marita Fransson (S)

Kontaktuppgifter till Marita Fransson

1:e vice ordförande
Roland Sjögren (KD)

Kontaktuppgifter till Roland Sjögren

2:e vice ordförande
Eve Högberg (V)

Kontaktuppgifter till Eve Högberg


Kontakt

Annelie Bygdén
Utredare
E-post: annelie.bygden@vll.se
Telefon: 0950-394 65