Skellefteå- och Norsjöområdet

Huvuduppgiften för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet är att som företrädare för befolkningen bedöma hälsoläget och behovet av hälso- och sjukvård och tandvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, samt bedöma hur behoven tillgodoses.

Nämnden ska också bedöma möjligheterna att förebygga att behov uppstår. Med dessa bedömningar som utgångspunkt lämnar nämnden underlag till landstingsfullmäktige innan fullmäktige fattar beslut om landstingsplan och andra styrande dokument. Nämnden har 9 ledamöter.

Nämndens presidium består av tre personer, som även utgör arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

Ordförande
Janeth Lundberg (S)

Kontaktuppgifter till Janeth Lundberg

1:e vice ordförande
Andreas Löwenhöök (M)

Kontaktuppgifter till Andreas Löwenhöök

2:e vice ordförande
Maalin Wikström (MP)

Kontaktuppgifter till Maalin Wikström


Kontakt

Anna Löfgren
Utredare
E-post: anna.lofgren@vll.se
Telefon: 0910-77 46 75