Nämnder för folkhälsa och primärvård

Det finns tre nämnder för folkhälsa och primärvård i länet - en för inlandskommunerna (södra Lappland), en för norra länsdelen (Skellefteå- och Norsjöområdet) och en för södra länsdelen (Umeåregionen).

Nämndernas huvuduppgift är att som företrädare för befolkningen bedöma hälsoläget bland befolkningen i respektive geografiska område och till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området samt bedöma behovet av åtgärder för att förbättra folkhälsan. Nämnderna ska bedöma hur behovet av åtgärder tillgodoses i relation till pritoriteringsprinciperna. Med bedömningarna som utgångspunkt ska nämnderna lämna underlag till landstingsstyrelsens beslut om fördelning av budgetmedel.

Nämndernas uppdrag

  • Föra dialog med befolkningen
  • Vidarebefodra och presentera befolkningens synpunkter
  • Bevaka att vård ges enligt prioriteringsprinciperna
  • Presentera behov av förbättringar/förändringar
  • Skildra utvecklingen i befolkningens hälsoläge och ge förslag på åtgärder för att förbättra folkhälsan
  • Samverka med olika intressenter

I navigeringsmenyn finns mer information om respektive nämnd.