Nämnd för funktionshinder och habilitering

Nämnden ansvarar för verksamheter som tillhandahåller rehabilitering, habilitering och särskilt stöd till personer med funktionsnedsättning, tolktjänst till döva och hörselskadade samt hjälpmedelsservice.

Nämnden har ett övergripande planerings- och uppföljningsansvar för landstingets utveckling inom det funktionshinderspolitiska området. Nämnden har 7 ledamöter. Nämndens presidium består av tre personer, som även utgör arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

Ordförande
Kenneth Andersson (S)

Kontaktuppgifter till Kenneth Andersson

1:e vice ordförande
Carin Hasslow (L)

Kontaktuppgifter till Carin Hasslow

2:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V)

Kontaktuppgifter till Margaretha Löfgren

 

 


Kontakt

Karin Linder
Sekreterare
E-post: karin.linder@vll.se