Sammanträden 2018

Nedan följer de datum som revisorerna planerat ha sina sammanträden år 2018.

 • 2018-01-30
 • 2018-02-27
 • 2018-03-28
 • 2018-04-10
 • 2018-04-12 Slutrevision
 • 2018-04-25 (revisionsberättelsen i fullmäktige)
 • 2018-06-01
 • 2018-06-21
 • 2018-08-30
 • 2018-09-27
 • 2018-10-24
 • 2018-11-19
 • 2018-12-20