Revisionskontoret

Revisionskontorets medarbetare hjälper landstingets förtroendevalda revisorer att planera och genomföra granskningar av landstingets verksamheter.

Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkomen att ta kontakt med oss på landstingets revisionskontor.

Revisionsdirektör

 Rickard Norberg
Richard Norberg
Certifierad kommunal revisor

Tel: 090-785 70 90
Mob: 076-844 70 90
E-post: richard.norberg@vll.se

Yrkesrevisorer

Eva Moe Ny 1
Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
1:e Revisor

Tel: 090-785 73 55
Mob: 070-333 21 69
E-post: eva.moe@vll.se

 

Ingrid Lindberg
Ingrid Lindberg
Revisor

Tel: 090-785 73 71
E-post: ingrid.e.lindberg@vll.se

 Clara Wiklund

Clara Wiklund
Revisor

Tel: 090-785 70 87
E-post: clara.wiklund@vll.se

 

Malin Hedlund 
Revisor

Tel: 090-785 73 70
E-post: malin.k.hedlund@vll.se

Marcus Rönnegard
Revisor

Tel: 072-239 81 65
E-post: marcus.ronnegard@vll.se

Revisionskontorets medarbetare är medlemmar i föreningen Skyrev som är ett nätverk för sakkunniga revisorer i hela Sverige. En oberoende certifieringsnämnd beslutar om medlemmarna uppfyller föreningens krav på att bli certifierade. Du kan läsa mer om Skyrev på föreningens webbplats.

Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisiorer

 


Kontakt

Revisionskontoret

E-post: revisorerna@vll.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå