Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna hade sitt senaste sammanträde den 24 oktober. Under sammanträdet fick revisorerna informationer om VLL Innovation AB, om patientnämndens verksamhet och om verksamhetsområdet digitalisering och medicisk teknik. Revisorerna tog del av de yttranden som inkommit från styrelser och nämnder avseende 2017 års granskningar. Yttrandena finns tillgängliga under rubriken granskningar och år 2017.

Revisorerna har sitt nästa sammanträde den 19 november 2018.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.