Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Revisorerna hade sitt senaste sammanträde den 12 april 2018. Under sammanträdet fick revisorerna information om de grundläggande granskningar som genomförts av landstingets styrelser och nämnder. Revisorerna beslutade också om en revisionsberättelse för år 2017. Revisionsberättelsen är publicerad under fliken "revisionsberättelser". Revisorerna beslutade också om ett nyhetsbrev nr 3 som finns publicerat längre ner på denna sida.

Revisorernas har sitt nästa sammanträde den 1 juni 2018.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@vll.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med landstingets revisionskontor.

Landstingets revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@vll.se

En inkommen skrivelse till landstingsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.