2018

Här kan du ta del av revisionsrapporter. Bland rapporterna hittar du dels grundläggande granskningar av landstingets styrelser och nämnder och dels fördjupade granskningar inom olika områden. Du hittar grundläggande granskningar och fördjupade granskningar under respektive rubrik i menyn till höger.