Protokoll och handlingar

I samband med att nämnderna, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har möten publiceras föredragningslistan, det vill säga dagordningen med tillhörande handlingar. Senast 14 dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Sök protokoll och handlingar

Söker du protokoll och handlingar från politiska sammanträden? Vi använder webbtjänsten Meetings plus för att publicera handlingar på webben. Tjänsten fungerar för alla plattformar, inklusive mobil och läsplatta.

Protokoll från Patientnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Landstingets centrala katastrofledning hittar du på respektive nämnds sida under Styrelser och nämnder i navigeringsmenyn.

OBS! Fredag den 16 november kommer länken till Meetings plus inte att fungera på grund av ett planerat driftstopp. Söker du handlingar under driftstoppet, kontakta landstingets diarium. Kontakta diariet genom e-post: landstinget@vll.se

Protokoll och handlingar i Meetings plus

Äldre handlingar

Protokoll från 2014 hittar du i vårt arkiv här på webbplatsen. Söker du äldre handlingar än så, kontakta landstingets diarium. Se kontaktuppgifter här nedan.

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Västerbottens läns landsting finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

I vårt webbdiarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar.

Jag vill veta mer om webbdiariet

Kontakta diariet

Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta ett ärende eller söka i diariet.

landstinget@vll.se 
090-785 00 00 (växel)