Gruppledare

De politiska partierna i landstingsfullmäktige har en gruppledare som leder partiets arbete.