Politiker

Vart fjärde år väljer du som bor i Västerbottens län de 71 representanter som sitter i landstingsfullmäktige. De representerar olika politiska partier och styr landstingets verksamheter.

Politikerna bestämmer vad som ska göras. De visar färdriktning, anger vision, mål och ekonomiska ramar. Tjänstemännen i landstinget har till uppgift att verkställa det som politikerna har beslutat, och bestämma hur det ska göras. Politikerna har också en viktig roll som företrädare för medborgarna i alla frågor som rör landstinget, hälso- och sjukvård och regional utveckling med mera.

De flesta förtroendevalda har inte politiken som sin heltidssysselsättning, utan är så kallade fritidspolitiker. Av landstingsfullmäktiges totalt 71 ledamöter är 35 kvinnor och 36 män.

Sök din politiker

I navigeringsmenyn hittar du kontaktuppgifter till våra landstingsråd, gruppledare och politiska sekreterare. Du kan också söka i vårt förtroendemannaregister. Där finns information och kontaktuppgifter till alla folkvalda politiker och deras ersättare i de olika kretsarna. Har du några frågor eller synpunkter om politiken är du välkommen att kontakta dem.

Visa förtroendemannaregister