Upphandling

Avdelningen för upphandling upphandlar varor och tjänster på uppdrag av landstingets ledning. Upphandlingarna görs för och i nära samarbete med landstingets verksamheter.

Syftet med upphandling är att använda skattemedel på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Målet är att verksamheterna i Västerbottens läns landsting ska köpa varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris. Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor.

Landstingets upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) samt övrig lagstiftning och landstingets regelverk.

Upphandlingsprofilen gäller för Västerbottens läns landsting, organisationsnummer 232100-0222.

Landstinget annonserar aktuella upphandlingar via e-Avrop.

Aktuella upphandlingar

Kontakt

Postadress

Västerbottens läns landsting
Avdelning för upphandling
901 85 UMEÅ

Telefonnummer
090-785 00 00 vxl

E-postadress (ej för anbud)

upphandling@vll.se


Kontakt

Ulrika I Nilsson
Avdelningschef Upphandling
E-post: ulrika.i.nilsson@vll.se