Operationscentrum i Umeå

Utmanande, lärorikt och intressant. Att arbeta på Operationsscentrum vid Norrlands universitetssjukhus är krävande men utvecklande.

Vi har en central roll i landstinget med omfattande operationssjukvård och sterilteknisk verksamhet. Eftersom enklare ingrepp främst görs på länets två övriga sjukhus handlar vår verksamhet främst om omfattande och avancerad kirurgi. Här jobbar cirka 300 medarbetare. Forskning och utbildning har stor plats i vår dagliga verksamhet och vi har höga kompetenskrav på vår personal.

Sedan några år är vi organiserade i avdelningar och sektorer som har tydligare koppling till opererande verksamheter som kirurgi, ortopedi, neurokirurgi, barn med flera. Det gör att vi både specialiserar oss och utvecklar vår kompetens. Vi har en egen mottagning för smärtbehandling och ett tätt samarbete med smärtrehabiliteringen.

På våra operationsavdelningar arbetar undersköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och anestesiläkare. Inom steriltekniska avdelningen arbetar undersköterskor, steriltekniker och operationssjuksköterskor. Vi har också en stab som stöd för verksamheten med administratörer, medicinska sekreterare och chefsassistent.

Vi har öppet dygnet runt och en gemensam beredskaps-/jourlinje tillsammans med centrum för intensiv- och postoperativ vård. I den ingår också flygläkarjouren.

Vi har önskeschema som arbetstidsmodell där dygnets alla tjänstgöringspass ingår. Vi erbjuder kompetensutveckling varje vecka och har fyra temadagar per år. Det finns också stora möjligheter att utvecklas i det dagliga arbetet.

Som universitetsklinik har vi tre ben i vårt uppdrag sjukvård, utbildning och forskning, Det följer vi genom kombinationsanställningar, forskningstjänster och samarbete med universitetet.


Kontakt

Niklas Lindberg
Verksamhetschef
E-post: niklas.lindberg@vll.se
Telefon: 090-785 35 00
Mobil: 070-611 94 64