Ögonkliniken i Skellefteå

På kliniken finns en öppenvårdsmottagning och en operationsenhet för gråstarrsoperationer, ögonlocksoperationer samt injektionsbehandling. Vi behandlar patienter i alla åldrar, från nyfödda och uppåt. Vårt uppdrag är att ge länsdelssjukvård till befolkningen i Skellefteå och Norsjö kommuner. För att ge patienterna en så bra vård som möjligt samverkar vi med övriga ögonkliniker i länet.

Ögonsjukvård innebär ofta att patienterna kommer på många återkommande kontroller som utförs av både sjuksköterskor och läkare. Vi har vårdprocesserna kring exempelvis glaukom (grön starr), diabetes, skelning, bedömning och injektion av tillväxtfaktorhämmare i ögats glaskropp. Vi har endast verksamhet på dagtid.    

Hos oss arbetar läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, ortoptist, samt läkarsekreterare. Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar med att utveckla verksamheten och förbättra kvalitet och patientsäkerhet.

 


Kontakt

Lise-Marie Ericsson
Verksamhetschef
E-post: lismarie.eriksson@vll.se
Mobil: 072-554 14 06
Pia Östlund
HR-partner - Skellefteå och södra Lappland
E-post: pia.ostlund@vll.se
Mobil: 070-623 18 64