Ögonkliniken i Lycksele

Vår klinik är en intraprenad och vårt uppdrag att ge patienterna i södra Lappland en tillgänglig ögonsjukvård av god kvalitet.

Till oss kommer patienter för kontroll av kroniska ögonsjukdomar som grönstarr (glaukom), våta gulafläckensjukan och kärlförändringar i näthinnan som orsakats av diabetes. Vi tar också hand om akuta besök, patienter som remitterats hit och barn som kontrolleras för bristande synutveckling som brytningsfel eller skelning.

På kliniken opererar vi gråstarr, korrigerar felställda ögonlock, tar bort små tumörer eller hudförändringar nära ögat samt behandla blödning i gula fläcken med injektioner. På kliniken undervisar vi blivande läkare och specialister och vissa patientgrupper.

Hos oss arbetar ögonläkare, ST-läkare, ögonsjuksköterskor, operationssjuksköterska, ortoptist samt medicinsk sekreterare.

Vår klinik har korta beslutsvägar och en egagerad personal som är delaktig i att utveckla verksamheten. För att behandla våra patienter med grönstarr har vi utvecklat en egen Lyckselemodell.


Kontakt

Marice Abrahamsson
Verksamhetschef
E-post: marice.abrahamsson@vll.se
Telefon: 0950-390 10
Mobil: 070-383 30 07
Birgit Sikström
HR-partner
E-post: birgit.sikstrom@vll.se
Mobil: 070-572 61 51