Kvinnokliniken i Umeå

Är du intresserad av kvinnosjukdomar, hjälpa barn till världen, avlägsna tumörer med operationsrobot eller jobba med fosterdiagnostik? Hos oss samarbetar olika personalkategorier med patientens individuella behov i fokus. Vårt mål är bra medicinsk vård och en god omvårdnad.

Vårt uppdrag är att ge kvinnor i alla åldrar i Umeå-området kvinnosjukvård. Som klinik på ett universitetssjukhus erbjuder vi också länets och norra regionens kvinnor högspecialiserad vård. Hos oss kan du arbeta med både akut och planerad öppen- och slutenvård. Vi utbildar studenter och arbetar med forskningsprojekt inom många områden.

Inom enheten bedrivs avancerad tumörkirurgi och som enda kvinnoklinik i norra regionen med robotkirurgi. Vi är även norra regionens centrum för utredning, vård och behandling av riskgraviditeter och fosterdiagnostik. 

På vår klinik erbjuder vi allt från polikliniska operationer på vår mottagning till inneliggande vård på två vårdavdelningar, en gynekologiavdelning och en BB/antenatalavdelning. Övrig öppenvård bedrivs via kvinnoklinikens mottagning, specialistmödravården, förlossningsavdelningen samt BB-hemvård.

Vi har ett framgångsrikt samarbete med universitetet. Vi deltar i många forskningsprojekt, både nationella och internationella, vilket utvecklar verksamheten. Obstetriska och gynekologiska kvalitetsindikatorer för god vård följs via nationella kvalitetsregister och alla avvikelser åtgärdas. I samarbete med universitetet utbildar vi studenter inom olika sjukvårdsutbildningar. Hos oss får olika personalkategorier vidareutbildning inom en rad områden.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, uroterapeut, kurator och en sjukgymnast.


Kontakt

Eva Innala
Verksamhetschef
E-post: eva.innala@vll.se
Robert Hallöf
HR-partner
Telefon: 090-785 32 80
Mobil: 073-831 32 80