Kvinnokliniken i Skellefteå

Vi främjar hälsa och har en helhetssyn på patienten som vi ger god sjukvård och omvårdnad. Hos oss får blivande och nyblivna föräldrar stöd för att ge familjerna en optimal start med det nya barnet.

Länets tre kvinnokliniker samverkar kring vårdpraxis och tillgänglighet. Samarbetet bygger på länsövergripande processorientering där länsprocessledare och deras team arbetar för en tillgänglig kvinnosjukvård med god kvalitet.

Vi erbjuder såväl akut som planerad öppen- och slutenvård till kvinnor med gynekologiska sjukdomar och till gravida kvinnor som bor i Skellefteå respektive Norsjö kommuner.

På vår klinik arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, uroterapeut, kurator och sjukgymnast.

Tillsammans med universitetet grundutbildar vi studenter inom olika sjukvårdsutbildningar. Vi vidareutbildar också vår personal på arbetsplatsen.

Våra verksamhetsområden:

  • Mottagning
  • Infertverksamhet för hela länet
  • Mödrahälsovård
  • Ungdomsmottagning
  • Förlossning
  • BB och gynekologisk slutenvård
  • Specialistmödravård
  • BB-hemvårdsmottagningen
  • Amningsmottagning

Kliniken är certifierad som hälsofrämjande arbetsplats. Inom slutenvården har vi en arbetstidsmodell som gör det möjligt för medarbetarna att påverka sina arbetstider.


Kontakt

Karina Brännström
Verksamhetschef
E-post: karin.brannstrom@vll.se
Mobil: 070-619 15 01
Mona Burman
HR-partner
E-post: mona.burman@vll.se