Kvinnokliniken i Lycksele

Vårt mål är att bedriva medicinsk vård med god kvalitet och bra omvårdnad med säkerheten i fokus. Alla yrkeskategorier arbetar med utgångspunkt från patientens speciella situation så att patientens önskemål respekteras så lång det är möjligt. Vårt uppdrag är att ansvara för kvinnosjukvården i södra Lappland.

Kliniken finns på två våningsplan. På plan 6 ligger vår gynekologiska mottagning och barnmorskemottagning och på plan 7 finns den gemensamma vårdavdelningen för BB, förlossning och gynekologi. Vi erbjuder en varm och hemlik miljö med fin anda i arbetsgruppen. På vår arbetsplats är humor och glädje viktiga ingredienser.

Vi kan erbjuda både akut och planerad öppen- och slutenvård till gravida kvinnor som bor i framförallt Västerbottens inland men även till kvinnor i övriga länet.

Öppenvård finns på gynmottagningen, specialistmödravården, barnmorskemottagningen och BB-hemvård.

Vi erbjuder såväl polikliniska operationer som operationer för inneliggande patienter på vår gynekologiska avdelning.

Hos oss arbetar undersköterskor, barnmorskor, läkare, sekreterare och kuratorer. Vi har studenter under utbildning inom barnmorske-, undersköterske- och läkaryrket. Dessa blivande medarbetare är en naturlig del av vårt arbete och bidrar till vården hos oss.

Vårt upptagningsområde är vidsträckt, vilket innebär att många patienter har en resväg på upp till 30 mil. Det kräver ett flexibelt arbetssätt med god framförhållning och planering.


Kontakt

Margot Andersson
Tillförordnad verksamhetschef
E-post: margot.andersson@vll.se
Anna Mattsson
HR-partner, Lycksele
E-post: anna.v.mattsson@vll.se
Telefon: 0950-391 48