Logistik

Vi arbetar i hela länet med att skapa kostnadseffektiva logistiklösningar utifrån kundernas behov, givna resurser och regelverk.

Vi har fem avdelningar:

  • upphandling
  • affärsutveckling
  • arkiv
  • reseservice
  • säkerhet och miljö.

Upphandling

Vi upphandlar varor och tjänster på uppdrag av landstingets ledning och köper in varor på uppdrag av verksamheterna. I arbetet följer vi lagen om offentlig upphandling och säkrar den upphandlingstekniska och affärsjuridiska kvaliteten. Vi sköter också direktupphandlingar till lågt värde samt inköp av varor utifrån upphandlade ramavtal.

Affärsutveckling

Vi ska säkerställa, utveckla och följa upp affärsuppgörelser med leverantörer inom områdena kost-, tvätt-, material-, transport- och läkarbemanningsförsörjning. Avdelningen ska också tillsammans med vården bevaka och utveckla grossistsortimentet och vara ett stöd för kunden i beställnings- och produktfrågor. Vi ansvarar också för att förvalta och utveckla landstingets elektroniska handel.

Arkiv

Avdelningen ansvarar för landstingsarkivet samt driften av vårdens journalarkiv i Umeå och Skellefteå. Vi tar emot, vårdar och bevarar och gör myndighetens allmänna handlingar tillgängliga. Vi hjälper arkivmyndigheten med tillsynen och ger råd och information om arkiv- och dokumenthantering.

Reseservice

Vi bokar olika typer av patientresor (sjukresor och permissionsresor) både i länet och i övriga landet. Avdelningen har även ansvar för färdtjänst och andra kommunala resor inom sju av länets kommuner och administrerar landstingets leasingfordon. Vi ska med de resurser och de regler som finns erbjuda patienterna sjukresor efter behov.

Säkerhet och miljö

Vi är landstingets strategiska stöd i brand-, säkerhets- och miljöfrågor samt för kemikaliehantering ur ett arbetsmiljöperspektiv.


Kontakt

Mats Raneblad
Verksamhetschef
Telefon: 090-785 85 16
Mobil: 070-304 85 16
Maria Ekström
HR-partner
Telefon: 090-785 32 85
Mobil: 070-636 65 07