Våra arbetsplatser

I vårt landsting kan du göra skillnad för människor i alla åldrar, från olika kulturer och med olika individuella behov. Här kan du läsa om hur det är att jobba på olika arbetsplatser inom landstinget.

Västerbottens läns landsting är indelad i fem verksamhetsområden:

  • Sjukhusvård
  • Digitalisering och medicinsk teknik
  • Service 
  • Primärvård
  • Tandvård

Inom landstinget finns också administrativt stöd organiserat i fem staber:

  • Ledningsstab
  • Ekonomistab
  • HR-stab
  • Kommunikationsstab
  • Stab för forskning och utbildning