Riktlinjer för hälsokontroll

Folkhälsomyndigheten kom i juni 2017 med en ny rekommendation gällande vaccin mot tuberkulos, se nedan.

 Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination.

Länk till Folkhälsomyndigheten

 Sammanfattning:

"Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms detta inte vara en meningsfull preventiv åtgärd. Generell vaccination av vårdpersonal i patientnära verksamhet eller övrig personal inom vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas därför inte"

 VLLs riktlinjer:

 • BCG rekommenderas inte till några vuxna längre då vaccinet har ett tveksamt skydd. Detta gäller även studenter och innebär att PPD inte ska sättas rutinmässigt.
 • All nyanställd personal och studenter kommer framöver att få svara på frågor i en hälsodeklaration om smittskydd (från våren 2018). Frågor som bla rör symtom gällande pågående tuberkulos.
 • Fortsatt utredning PPD genomförs endast om svaren i hälsodeklarationen ger misstanke om pågående tuberkulos.

Information angående studentvaccinationer hösten 2017. Gäller hepatit B spruta.

Information kring hantering av immuntestet

 

 • Vi saknar vaccinationsavtal i höst. Upphandling pågår.
 • Tidigare avtal med medicinska fakulteten angående ersättning till vaccinerade enheter gäller fortfarande.
 • Hösten 2017 vaccinerar hälsocentralerna i VLL studenter med behov av tredje hepatit B sprutan. Inför tredjedos Hepatit B tas ett serologiskt test av immunitet.
 • Utresande studenter vaccineras vid infektionskliniken i Umeå.
 • Vaccination sker vid hälsocentraler där studenten är listad. Undantag läkarstudenter se nedan

Vilka studenter omfattas av hepatit B tredje sprutan?

 • Läkarstudenter omfattas av ALF-avtalet. Ålidhem HC vaccinerar och intern debiterar ALF (K-ställe 56560 projektnummer 7001945).
 • Tandläkarstudenter omfattas av TUA-avtalet. För dessa gäller interndebitering via Tandvården VLL (K-ställe 52065 utan projektnummer).
 • Övriga studenter vid medicinska fakulteten:
  Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist betalar själv men får tillbaka pengar från respektive institution.

 • Övriga studenter/elever inom VLL:
  Tandsköterskor vid yrkeshögskola och undersköterske-elever har olika utbildningsanordnare. VLL har inget avtal med dessa. De omfattas dock av det hälso- och vaccinationsprogram som finns framtaget för medicinska fakultetens studenter i samarbete med smittskydd och FoU inom VLL.

Information inför våren 2018

 • Nya riktlinjer när det gäller en ny hälsodeklaration och därmed kommande vaccinationer för personal och studenter börjar gälla våren 2018. Mer information framöver.

 

Carina Olovsson VFU-Strateg
Enheten för utbildning, FoU-stab

 

 

Riktlinjer, VLL - Smittförebyggande åtgärder

Omfattning, Medfak - Vaccinationsprogram

Riktlinjer, Medfak - Vaccinationsprogram

Screening för multiresistenta bakterier (MRB)