Riktlinjer för hälsokontroll

Information våren 2018

Västerbottens läns landsting har infört nya smittförebyggande riktlinjer för personal och studenter.

Bakgrund

Hälso-och sjukvården ställer krav på god vård och hög patientsäkerhet och vill förhindra smittspridning. Vissa verksamheter ställer krav att man ska vara immun mot Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR) och vattkoppor.

Detta innebär att:

- alla studenter ska fylla i en hälsodeklaration

- alla studenter ska ta del av information om sjukdomen Tuberkulos se 1177

- vid avvikande hälsodeklaration skall studenten kontakta sin hälsocentral för bedömning/ uppsöka utsedd vaccinerande enhet.

- studenten sparar och ansvarar själv för sin hälsodeklaration. Hälsodeklaration uppvisas vid anställning.

- studenten informerar utbildningsanordnare/vaccinationsansvarig om hinder föreligger inför praktik.

- studenten tar med och uppvisar hälsodeklaration/vaccinationskort för ansvarig vid praktikplatsen (chef, huvudhandledare, handledare eller studentansvarig). Respektive verksamhet ansvarar för denna rutin.

 

Vilka studenter omfattas av vaccinationer i patientnära arbete

Med patientnära arbete menar man fysiskt kontakt med patienten, vilket kan innebära eventuell kontakt med kroppsvätskor.

Studenter tillhörande medicinska fakulteten är starkt rekommenderade att följa de se specifikt framtagna hälso- och vaccinationsriktlinjer för studenter som läser till sjuksköterskor, läkare, etc.

Omfattning, Medfak - Vaccinationsprogram

Omvårdnadselever/undersköterskor och tandsköterskor är också rekommenderade liknade vaccinationsskydd för hepatit B, ”MPR” (mässing, påssjuka och röda hund) och vattkoppor.

Psykologer, socionomer, dietister, vårdadministratörer rekommenderas ett vaccinationsskydd för MPR och vattkoppor och valfritt ställningstagande för vaccination mot hepatit B.

Från hösten 2018 gäller vaccination av vattkoppor.

Inför ditt besök behöver du fylla i ett frågeformulär.

Vaccinerade enheter för studenter

Umeå                       Backen HC
Skellefteå                 Erikslid HC
Södra Lappland       Stenbergska HC med sjukstugor

 

Folkhälsomyndigheten kom i juni 2017 med en ny rekommendation gällande vaccin mot tuberkulos, se nedan.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning:

"Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms detta inte vara en meningsfull preventiv åtgärd. Generell vaccination av vårdpersonal i patientnära verksamhet eller övrig personal inom vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas därför inte"

 VLLs riktlinjer:

  • BCG rekommenderas inte till några vuxna längre då vaccinet har ett tveksamt skydd. Detta gäller även studenter och innebär att PPD inte ska sättas rutinmässigt.
  • All nyanställd personal och studenter kommer framöver att få svara på frågor i en hälsodeklaration om smittskydd (från våren 2018). Frågor som bla rör symtom gällande pågående tuberkulos.
  • Fortsatt utredning PPD genomförs endast om svaren i hälsodeklarationen ger misstanke om pågående tuberkulos.

 

Carina Olovsson VFU-Strateg
Enheten för utbildning, FoU-stab

 

Riktlinjer, Medfak - Vaccinationsprogram

Screening för multiresistenta bakterier (MRB)