Avtal med gymnasiet

Avtal mellan Västerbottens läns landsting och utbildningssamordnare inom Vård- och omsorgscollege gällande platser för Arbetsplatsförlagd utbildning.