Huvudhandledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra huvudhandledare för varje ämne inom ST-utbildning för tandläkare vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Käkkirurgi
Carina Lundqvist
E-post: carina.lundqvist@vll.se

Pedodonti
Georgios Tseligkaridis
E-post: georgios.tseligkaridis@sll.se

Ortodonti
Marie Marklund
E-post: @vll.se

Bettfysiologi
Anders Wänman
E-post: anders.wanman@vll.se

Odont radiologi
Per Erik Legrell
E-post: pererik.legrell@vll.se

Oral protetik
Margareta Molin Thorén
E-post: margareta.molin@umu.se

Endodonti
Malin Brundin
E-post: malin.brundin@vll.se

Parodontologi
Carola Åberg-Höglund
E-post: carola.hoglund.aberg@vll.se


Kontakt

Charlotta Svanberg
ST studierektor
E-post: charlotta.svanberg@vll.se
Marie Nystedt
ST-administratör
E-post: marie.nystedt@vll.se
Telefon: 090-785 32 14