Kontaktpersoner

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Anna Mattsson, 0950-391 48
anna.v.mattsson@vll.se

AT- och ST-läkare

Anna Mattsson 0950-391 48
anna.v.mattsson@vll.se

 

Skellefteå

Sjuksköterskor

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@vll.se

Medicinska sekreterare / vårdadministratörer

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@vll.se

Paramedicinsk personal

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@vll.se

Undersköterskor

Sven Schampi, 0910-77 18 65
sven.schampi@vll.se

Skötare

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@vll.se

AT-, ST- och specialistläkare

Mona Burman, 0910-77 18 66
mona.burman@vll.se

 

Umeå

AT- och ST-läkare

Laila Karlsson, 090-785 37 12
laila.karlsson@vll.se

Sjuksköterskor

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@vll.se

Medicinska sekreterare / vårdadministratörer

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@vll.se

Undersköterskor

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@vll.se

Barnmorskor

Simon Johansson, 090-785 10 31 
simon.p.johansson@vll.se

Paramedicinsk personal

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@vll.se

Skötare

Anton Forsgren, 090-785 32 83
anton.forsgren@vll.se

  

Länsövergripande verksamhet

Laboratoriepersonal

Sandra Svensson, 090-785 20 23
sandra.svensson@vll.se

Röntgensjuksköterskor 

Kristina Odström, 0910-77 18 07
kristina.odstrom@vll.se

Ambulanspersonal

Maria Ingvarsson, 090-785 10 39
maria.ingvarsson@vll.se

Tandvårdspersonal

Maria Björklund, 090-785 35 65
maria.e.bjorklund@vll.se

Personal inom lanstingets serviceverksamheter ex städ, transport etc

Maria Ekström, 090-785 32 85
maria.ekstrom@vll.se

 

Primärvård

Lycksele och Södra lappland

Åsa Unée, 0950-391 51 
asa.unee@vll.se

Skellefteå med kranskommuner

Robert Hallöf, 090-785 32 80
robert.hallof@vll.se

Umeå med kranskommuner

Johan Burén, 090-785 08 78
johan.buren@vll.se


Kontakt

Ewelina Ogenblad
Rekryteringschef
E-post: ewelina.ogenblad@vll.se