Extrajobb

Nu söker vi mer resurser till vår Bemanningsbyrå. Vårt uppdrag är att täcka luckor av kortare karaktär som innebär att vi bistår enheter vid korttidsfrånvaro som t ex semester, sjukdom, vård av barn eller som allmän förstärkning vid övervakning av patient och planeringsdagar. Vi bistår även enheterna genom styrning av gemensamma resurser, t ex genom att bemanna särskilda vårdteam när verksamheterna så behöver.

Eftersom vi prioriterar oplanerad korttidsfrånvaro kan detta innebära att framförhållningen kan vara ganska kort men om möjlighet och om personal finns bistår vi även med att täcka frånvaro längre fram i tiden.

Vi söker i första hand dig som har undersköterske- eller skötarkompetens. Erfarenhet av vårdarbete värderas högt. Du kommer i huvudsak att arbeta med omvårdnad och ska ha möjlighet att jobba med kort varsel.

Du som studerar på läkar- eller sjuksköterskeprogrammet och kommit en bit in i din utbildning eller har vårderfarenhet är välkommen att söka extrajobb. Studerar du till psykolog, polis eller socionom kan du söka extraarbete inom psykiatrin.

När du registrerar dig anmäler du ditt intresse till att arbeta som timanställd. Du finns då med i vår databas som vi går igenom när behov uppstår.

Bemanningsbyrån finns på tre orter i länet; Umeå, Skellefteå och Lycksele

Välkommen med din intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan här!