AT på Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett servar drygt 76 000 invånare från Skellefteå och Norsjö kommuner. Lasarett, med 14 kliniker och primärvårdens tio hälsocentraler, har cirka 1 600 medarbetare. I verksamheten pågår ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Den 4 februari 2019 startar nästa rekryteringsomgång inför AT-tillträde höstterminen 2019. Sista ansökningsdag blir 6 mars.
Vi tar enbart emot ansökningar i vårt digitala sökverktyg, det kommer att finnas en länk nedan till annonsen. Välkommen med din ansökan!

Tillträde blir den 26 augusti 2019. Vi börjar med två veckors introduktionsutbildning innan de kliniska placeringarna startar.

Två gånger per år tillsätts 10-12 AT-tjänster (alternativ 1 och 2):
Alternativ 1 (21 månader): Internmedicin (6), kirurgi, ortopedi och anestesi (6), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).
Alternativ 2 (22 månader): Internmedicin (5), kirurgi, ortopedi och anestesi (6), barnmedicin (2), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).

På lasarettet finns delar av länsklinikerna barn- och ungdomspsykiatri, ögon, ÖNH, röntgen samt en kvinnoklinik med förlossningsavdelning och BB, psykogeriatrisk avdelning, hemsjukvård och rehabcentrum.

På medicinkliniken deltar du i ett joursystem som innebär två till tre kvällsjourer per vecka. På kirurgkliniken arbetar ut istället tre journätter per vecka under nattjourveckorna. Dessutom jobbar du vissa helgpass som delas lika mellan klinikens läkare. Jourtjänstgöring ingår också på barnkliniken, psykiatrin och under placeringen på hälsocentral.

Utbildning och kompetensutveckling

Din anställning börjar med en introduktionsvecka med bland annat gipskurs, A-HLR-utbildning och utbildning i journalsystemet. I anslutning till introduktionen ligger en veckokurs med fokus på akutmedicin och traumaomhändertagande. Två dagar ägnas åt försäkringsmedicinska frågor.

I samband med din placering på hälsocentral får du en två dagar lång utbildning i ortopedisk medicin med undersökningsteknik och behandling av rörelseapparaten. En gång per år inbjuder Landstingets primärvård till utbildningsdagar.

Handledning

Erfarna kollegor handleder dig i samband med att du tar hand om patienter på akutmottagning, mottagning och avdelning. På varje placering har du en personlig handledare. Klinikerna har regelbunden undervisning, andra ordnar utbildning efter ditt och dina kollegers önskemål. En dag i månaden (utom på sommaren) träffas alla AT-läkare, studierektor och en inbjuden gäst kring ett ämne.

AT-läkarna har en egen studierektor som bevakar utbildning, handledning, målbeskrivning med mera.


Kontakt

Mona Burman
HR-partner
E-post: mona.burman@vll.se