AT på Norrlands universitetssjukhus

I Umeå finns Norrlands universitetssjukhus som är ”halva Sveriges” sjukhus och Norrlands största arbetsplats. På regionsjukhuset arbetar 5 200 personer och inom den närliggande primärvården ytterligare 550 personer. Vi har i år certifierats av SYLF:s för att vi har en "Schysst rekrytering".

Två gånger per år tillsätts minst 12 AT-tjänster med 18 månaders tjänstgöringstid, särskilda AT-block med inriktning mot forskning finns. Vårt blockupplägg innefattar vissa obligatoriska placeringar samt möjlighet till profilering mot invärtesmedicin eller kirurgi.

Den 3 oktober 2018 gäller som sista ansökningsdag för AT-ansökning med tillträde vårterminen 2019. Vi tar enbart emot ansökningar i vårt digitala sökverktyg, se länkar nedan. Välkommen med din ansökan!

Sök AT i Lycksele, Skellefteå och Umeå

Tillträde i Umeå den 21 januari 2019.

Utbildning och kompetensutveckling

På Norrlands universitetssjukhus börjar alla AT-läkare med två veckors introduktionsprogram med fokus på akut omhändertagande med teori och träning på Kliniska träningscentrum (KTC), inkl A-HLR, simulatorträning och traumautbildning.

Varje tjänstgöring inleds med introduktion på arbetsplatsen och under varje tjänstgöringsavsnitt erbjuds regelbunden teoretisk utbildning och lästid motsvarande 2 timmar per vecka. Inför AT-prov erbjuds 20 timmars lästid. Det kliniska arbetet är varierande och jourtjänstgöring ingår.

I övrigt finns övergripande utbildningstid motsvarande 4 timmar per månad ca 8 ggr/år samt AT-LEKA (inkl försäkringsmedicinkurs), totalt 10 heldagars utbildning riktat mot Socialstyrelsens målbeskrivning. Som AT-läkare får du 15 000 kr i en utbildningspott för utbildning i form av kurs eller konferens enligt gällande dokument för AT-läkare i Umeå. Förutom detta erbjuds deltagande i Norrländska läkemedelsdagarna och internat om terapirekommendationer samt årlig A-HLR repetition med simulatorträning.

Inför primärvårdsplaceringen ordnas utbildningstillfällen inom gynekologi och ögon.

Handledning

Förutom personlig handledare på varje placering finns grupphandledning och möjlighet till en mentor och deltagande i etisk reflektionsgrupp. Struktur för medsittning finns.

Varje månad bjuds AT-läkarna på lunch där nätverk, utvärdering och utvecklingsmöjligheter tas upp. Ett AT-råd med valda representanter för gruppen träffas varje månad för att gemensamt med arbetsgivaren utveckla AT-tjänstgöringen. Förutom detta bedrivs ett fortlöpande kvalitetsarbete av AT i syfte att förbättra allmäntjänstgöringen inom Umeå sjukvårdsområde.

Västerbottens läns landsting har utarbetat riktlinjer för hur ansvarsfördelningen för AT. Där finns riktlinjer för studietid mm. Där framgår även vad som är AT-chefens, verksamhetschefens, handledarens och studierektorns ansvar i din utbildning.

AT-rummet

Ett AT-rum och lunchrum med arbetsstationer finns centralt placerat på sjukhuset.


Kontakt

Laila Karlsson
HR-konsult
E-post: laila.karlsson@vll.se
Birgit Edman
AT-chef
E-post: birgit.edman@vll.se