AT på Norrlands universitetssjukhus

I Umeå finns Norrlands universitetssjukhus som är ”halva Sveriges” sjukhus och Norrlands största arbetsplats. På regionsjukhuset arbetar 5 200 personer och inom den närliggande primärvården ytterligare 500 personer.

Vi tillsätter 10-12 AT-tjänster per termin. Du kan välja 18–21 månaders AT-tjänst med följande upplägg: kirurgi (3), ortopedi (2), internmedicin och kardiologi (3), geriatrik (1), akutläkarverksamhet (1), anestesi och intensivvård (valbar) (1), psykiatri (3), allmänmedicin (6). Möjlighet till flexibla lösningar finnns.

Utbildning och kompetensutveckling

På Norrlands universitetssjukhus börjar alla AT-läkare med ett två veckors introduktionsprogram med både teoretiska och praktiska inslag. Varje tjänstgöring inleds med en introduktion på arbetsplatsen. AT-tjänstgöringen innehåller både praktisk tjänstgöring och schemalagd organiserad utbildning.

Det dagliga kliniska arbetet fokuserar på akut omhändertagande av patienter.

Du får regelbunden undervisning, dels av klinikstudierektorer inom ämnesspecifika områden och dels av övergripande AT-studierektor med utbildningsprogram kopplat till Socialstyrelsens måldokument. I undervisningen ingår dessutom ungefär två timmars lästid per vecka samt 20 timmar inför AT-prov.

Övrig utbildning; A-HLR samt teamträning i simulatormiljö. Två dagar försäkringsmedicin, utbildning via läkemedelscentrum (läkemedelsutbildning del I+II), delta på Norrländska läkemedelsdagarna samt internat om terapirekommendationer. Inför primärvårdsplacering ordnas två utbildningsdagar samt repetition inom ÖNH, ögon och gynekologi.

Handledning

Du får en handledare på din klinik och möjlighet att delta i grupphandledning. Alla erbjuds att delta i en reflektionsgrupp samt samtal under vägledning. Struktur för medsittning finns.

Varje månad bjuds AT-läkarna på lunch där nätverk, utvärdering och utvecklingsmöjligheter tas upp. Ett AT-råd med valda representanter för gruppen träffas varje månad för att gemensamt med arbetsgivaren utveckla AT-tjänstgöringen.

AT-rummet

Ett AT-rum och lunchrum med arbetsstationer finns centralt placerat på sjukhuset.


Kontakt

Laila Karlsson
HR-konsult
E-post: laila.karlsson@vll.se
Birgit Edman
Studierektor
E-post: birgit.edman@vll.se