AT-läkare

Välkommen att söka AT-läkartjänst i Västerbottens läns landsting. Hos oss får du en bred och varierande utbildning. Vi arbetar målmedvetet för att erbjuda hög kvalitet under din allmäntjänstgöring.

AT-läkare Nermin Sheata

 

En samordnad AT-rekrytering för Västerbottens läns landsting sker två gånger per år, i mars och oktober. Ungefär en månad före sista ansökningsdag publiceras en annons på vår hemsida, via den är du välkommen att skicka in din ansökan. Där får du prioritera ditt val av placeringsort, Lycksele, Skellefteå eller Umeå. Vi anställer 60-70 AT-läkare årligen inkl Forskar-AT. Urval görs utifrån ett helhetsperspektiv och rekryteringen sker skyndsamt. Personlig lämplighet och samarbetsförmåga värderas högt.

Sista ansökningsdag för AT-ansökning med tillträde i januari 2019 kommer att vara den 3 oktober 2018.

Tillträde i slutet på januari resp augusti varje år med två veckors introduktionsutbildning innan de kliniska placeringarna startar.

Vi erbjuder bland annat:

 • AT-tjänstgöring på tre orter i länet; Umeå, Skellefteå och Lycksele
 • 21 månaders AT-block som kan förkortas till minst 18 månader (Umeå)
 • AT-block med inriktning mot forskning
 • Gediget introduktionsprogram
 • Avsatt tid för egna studier, 2 tim/v samt 20 tim inför AT-tentan
 • Övergripande utbildningsprogram samt regelbunden klinikutbildning
 • Kliniska handledare
 • Grupphandledning
 • Välfungerande AT-råd för samverkan och utveckling av AT
 • Mentorskap
 • Utbildningspott eller deltagande på AT-stämman
 • Friskvård på arbetstid
 • Goda möjligheter till ST-tjänst eller vikariat som underläkare efter AT-tjänstgöringen

 

Löne- och anställningsvillkor

Lönerna revideras varje år och efter 18 månaders tjänstgöring får du ett påslag på 4 000 kronor. Vid erhållen medicine doktorsexamen får du ytterligare 2 000 kronor per månad.